Landie, kouzlo pohybu
Přihláška a podmínky
Poplatky pro školní rok 2016/2017

Celodenní docházka do školky 7:00 - 16:30
5 dní v týdnu500,- Kč / měsíc
Prázdninový provoz je vždy upřesněn předem.

Stravné

  • svačina 10,- Kč
  • oběd 28,- Kč

Poplatek za docházku nezahrnuje:

Před zápisem dítěte je možné navštívit školku po předchozí telefonické dohodě. Zapsat dítě do školky je možné kdykoliv v průběhu celého roku. Při zápisu se platí nevratná záloha 500,- Kč, která bude odečtena z platby za první měsíc docházky.

U zápisu rodiče vyplní následující formuláře:

Nejpozději v den nástupu dítěte do školky odevzdá zákonný zástupce tyto dokumenty:

  • evidenční list dítěte, který obdržíte při zápisu, s lékařským potvrzením o zdravotním stavu dítěte
  • kopii průkazu zdravotní pojišťovny dítěte

Dojde-li k neuhrazení platby za docházku včas, je školka oprávněna nabídnout místo dalšímu zájemci. Uhrazené školné je nevratné. V případě absence je vratný poplatek pouze za odhlášenou stravu.